Müügitingimused ja privaatsuspoliitika

 

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna Oilpark.ee (edaspidi Kaubamaja) vahel Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 2. Hind
  1. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.
 3. Toodete eest tasumine
  Kliendil on valida järgmiste makseviiside vahel:
  1. Ettemaksu arve. Arve saadetakse Kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtajaks on 2 tööpäeva alates arvel näidatud kuupäevast ja kellajast. Juhul, kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.
 4. Toodete tarnimine
  1. Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
   1. Omniva kuller. Kaup tuuakse kätte hiljemalt tellimise päevale ülejärgmisel tööpäeval vastavalt kullerfirma Eesti Post AS "Omniva Pluss" teenuse tingimustele (äriklientidest saajale - vastavalt "Omniva Standard" teenuse tingimustele). Tellimused, mis olid tehtud nädalavahetusel, riiklikel pühadel ja tööpäevadel peale kella 16.00 edastatakse kullerile lähimal tööpäeval ning jõuavad kliendile sellele järgneval tööpäeval. Hind alates 4,50€.
   2. SmartPosti või Omniva pakiautomaatide võrk kaubanduskeskustes üle Eesti. Kaup jõuab kliendi poolt valitud pakiautomaati kahe tööpäeva jooksul. Hind alates 3,00€.
  2. Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. Saartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele.
  3. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
 5. Toodete tagastamine
  1. Kliendil on õigus taganeda sooritud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Kaupmehele kirjaliku taganemisavalduse. Kaupmees soovitab Kliendil märkida avalduses ka taganemispõhjuse.
  2. Kauba tagastamisel on Klient kohustatud toimetada tagastatava kauba Kaupmehele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tellimuse taganemisest ja toote tagastamise soovi teate Kaupmeheni jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud summas kuni 10€ (kümme eurot) tasub Klient (v.a. juhul, kui üleantud tootel ilmnevad puudused).
  3. Toote tagastamise korral kannab Kaupmees toote eest tasutud summa (s.h postikulu, mille Klient tasus toote kohaletoimetamiseks) samale pangakontole, millelt vastav makse Kaupmehele laekus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates tagastatava toote jõudmisest Kaupmeheni.
  4. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastada  toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.
 6. Pretensiooni esitamise tähtaeg
  1. Kaupmees vastutab nende puuduste eest, mis ilmnevad tootel 2 (kahe) aasta jooksul arvates selle Kliendile üleandmisest. Pretensiooni esitamise aluseks on Kliendile e-postiga saadetud arve-saateleht.
  2. Kaupmees ei vastuta:
   1. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
   2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
   3. toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
  3. Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Kaupmehelt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Kaupmees ei ole suuteline toodet parandada ega asendada, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.
 7. Vastutus ja vääramatu jõud
  1. Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
 8. Muud tingimused
  1. Kaubamajas registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Kaupmees Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Kliendile sobivate pakkumiste tegemiseks. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid kolmandale osapoolele. Kliendil on õigus näha Kaupmehe käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise. 
  2. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Kliendi pangarekvisiitide turvalisuse, ka Kaupmehel puudub neile juurdepääs.
  3. Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses Kaubamaja vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kaupmees vastab Kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
 9. Privaatsuspoliitika.
  1. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ettevõtte poolt pakutavaid kaupu, kes külastavad ettevõtte kaupluse ja veebilehe.
  2. Ettevõte võib teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult teie nimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Ettevõte võib parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.
  3. Ettevõte kasutab teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad ettevõtte kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
  4. Ettevõte võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad ettevõttele vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus,  makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele ettevõte isikuandmeid edastavad, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kolmandatest isikutest teenusepakkujad on ära toodud ettevõtte veebilehel. Lisaks eeltoodule on ettevõttel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.
  5. Ettevõte võib töödelda teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.
  6. Ettevõtte veebilehe külastamisel võib ettevõte koguda teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Ettevõte töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.
  7. Juhul, kui te leiate, et ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel teie õiguseid, on teil õigus igal ajal pöörduda selle ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel, Marleon OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil marleon@mail.ee, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.